Microsoft Lumia 535 - Thêm tác vụ và danh sách tác vụ của bạn

background image

Thêm tác vụ và danh sách tác vụ của bạn
Bạn có những thời hạn quan trọng cần đáp ứng tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả

hoặc một số tác vụ khác cần nhớ? Bạn có thể thêm chúng vào danh sách tác vụ và xóa chúng

sau khi hoàn thành. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.
Nhấn vào Lịch >

> tác vụ.

1. Nhấn vào và nhập thông tin vào các trường.

2. Để thêm nhắc nhở, hãy chuyển Nhắc nhở sang Bật

và cài ngày giờ nhắc nhở.

3. Nhấn vào .
Chỉnh sửa hoặc xóa một công việc

Nhấn và giữ tác vụ, sau đó nhấn vào chỉnh sửa hoặc xóa.

Mẹo: Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng? Hoặc quá bận rộn và không có thời gian cho

các tác vụ khác? Để nhanh chóng chuyển thời gian của sự kiện lên sớm hơn hoặc trì

hoãn nó, hãy nhấn và giữ tác vụ, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

Đánh dấu một tác vụ là hoàn thành

Nhấn và giữ tác vụ, sau đó nhấn vào hoàn tất.