Microsoft Lumia 535 - Cá nhân hóa màn hình khóa

background image

Cá nhân hóa màn hình khóa
Thay đổi màn hình khóa theo ý bạn. Ví dụ, bạn có thể để ảnh yêu thích của riêng bạn ẩn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

34

background image

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > màn hình khóa.

Mẹo: Bạn có thể chọn các thông báo ứng dụng được hiển thị trên màn hình khóa, chẳng

hạn như thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Chỉ cần nhấn vào khe thông báo

và chọn ứng dụng bạn muốn thêm.

Thay đổi hình nền

Nhấn vào thay đổi ảnh, chọn hình ảnh, điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp nhất có thể và nhấn

vào .

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn một ứng dụng để hiển thị thông tin trên màn hình khóa

hoặc để Bing trộn hình ảnh ở đó. Chỉ cần thay đổi cài đặt cho Nền theo sở thích của

bạn.

Hiển thị tên nghệ sĩ khi đang phát nhạc

Chuyển Hiển thị nghệ sĩ khi phát nhạc sang Bật

.