Microsoft Lumia 535 - Hiển thị thêm hình xếp trên màn hình bắt đầu

background image

Hiển thị thêm hình xếp trên màn hình bắt đầu
Xem nhanh nhiều ứng dụng – thêm cột hình xếp thứ ba vào màn hình bắt đầu.
Không phải kiểu điện thoại nào cũng hỗ trợ hiển thị thêm hình xếp. Để biết tính sẵn có, hãy

truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nếu điện thoại chỉ có 2 cột hình xếp trên màn hình bắt đầu theo mặc định, bạn có thể thêm

cột thứ ba.
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > màn hình bắt đầu+chủ đề và chuyển Hiển thị thêm Hình xếp sang Bật

.

Bây giờ, bạn có thể di chuyển và thay đổi kích cỡ hình xếp để tận dụng lợi ích từ cột mới.