Microsoft Lumia 535 - Tạo màn hình bắt đầu an toàn, vui nhộn cho trẻ em

background image

Tạo màn hình bắt đầu an toàn, vui nhộn cho trẻ em
Bạn có thể cho trẻ em sử dụng một số ứng dụng trên điện thoại mà không cần phải lo về việc

chúng vô tình xóa e-mail công việc, mua hàng trực tuyến hoặc bất cứ việc gì khác mà chúng

không được làm. Đặt ứng dụng, trò chơi và các mục yêu thích khác được chọn cho trẻ em

thưởng thức trong màn hình bắt đầu riêng của chúng.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT.

2. Nhấn vào góc của bé.

3. Chọn những nội dung trẻ em có thể sử dụng. Bạn cũng có thể cài mật khẩu để giữ không

cho trẻ em truy cập vào màn hình bắt đầu riêng của bạn.

Mẹo: Để cho phép trẻ em mua trong ứng dụng, chẳng hạn như mua điểm trò chơi, hãy

xác định mã PIN Ví tiền. Bạn phải nhập PIN Ví tiền cho mỗi lần mua. Để xác định mã PIN

Ví tiền, hãy nhấn vào Ví tiền >

> cài đặt+mã PIN. Một số món hàng có thể

không có sẵn cho mọi lứa tuổi.

Vì Internet Explorer không có sẵn trong góc của bé, bạn không cần phải lo lắng về các trang

web mà con bạn truy cập.
Chuyển đến màn hình bắt đầu riêng của bạn

Bấm phím nguồn hai lần và trượt lên trên màn hình khóa riêng của bạn. Nếu bạn đã cài mật

khẩu, hãy nhập mật khẩu vào.
Trở lại màn hình bắt đầu của trẻ em

Trên màn hình khóa riêng của bạn, hãy trượt sang trái và trên màn hình khóa của trẻ em, hãy

trượt lên.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

36

background image

Tắt màn hình bắt đầu của trẻ em

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT và chuyển góc của bé sang Tắt

.