Microsoft Lumia 535 - Thay đổi cài đặt Màn hình xem nhanh

background image

Thay đổi cài đặt Màn hình xem nhanh
Để tiết kiệm pin, màn hình sẽ chuyển sang chế độ chờ khi bạn không sử dụng điện thoại. Với

Màn hình xem nhanh, bạn có thể dễ dàng xem giờ ngay cả khi màn hình hết thời gian chờ.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ màn hình xem nhanh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > Màn hình xem nhanh.

2. Chuyển Màn hình xem nhanh sang luôn bật.

Mẹo: Bạn có thể dễ dàng đánh thức điện thoại ngay cả khi phím nguồn không dễ dàng

tiếp cận, ví dụ, trong khi điện thoại được đặt trong giá đỡ dùng trên xe hơi. Chỉ cần nhấn

hay lần vào màn hình. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ nhấn đúp. Để biết tính

sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

35

background image

Bật hoặc tắt nhấn đúp

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > chạm. Chuyển Đánh thức thành Bật

hoặc Tắt

.