Microsoft Lumia 535 - Duyệt Cửa hàng

background image

Duyệt Cửa hàng
Kiểm tra các ứng dụng, trò chơi mới nhất cũng như được tải về nhiều nhất và các mục khác

được đề xuất cho bạn và điện thoại của bạn. Duyệt các danh mục khác nhau hoặc tìm kiếm

các mục cụ thể.
Nhấn vào Store.
1. Nhấn vào một danh mục ở trang trước hoặc trượt sang trái hoặc phải để xem các danh

mục và các mục khác.

2. Nhấn vào một mục để xem chi tiết của mục đó. Khi bạn xem một mục, các mục liên quan

cũng sẽ được hiển thị.

Mẹo: Bạn đã tìm được thứ mà bạn biết bạn của bạn sẽ thích trong Store phải không?

Nhấn chia sẻ để gửi cho họ một liên kết.
Mẹo: Bạn muốn nhận được gợi ý về những ứng dụng và trò chơi có thể bạn quan tâm?

Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và Store sẽ gợi ý bộ sưu tập ứng dụng

cho bạn.

Tìm kiếm trên Cửa hàng

Nhấn vào , viết từ tìm kiếm và nhấn vào

.