Microsoft Lumia 535 - Xem các mục đang tải về

background image

Xem các mục đang tải về
Trong khi đang tải về một mục, bạn có thể tiếp tục duyệt Store để tìm nội dung khác và thêm

các mục để tải về.
Để xem trạng thái tải xuống, trên giao diện chính của Store, hãy nhấn

> tải xuống

trượt đến tải xuống để xem những mục tải xuống đang diễn ra hoặc đến lịch sử để xem nội

dung đã tải xuống trước đó.

Mẹo: Để kiểm tra trạng thái của mục tải về hiện đang diễn ra, hãy nhấn kiểm tra cài

đặt.
Mẹo: Nếu bạn cần, ví dụ như tạm thời ngắt kết nối internet, hãy nhấn và giữ mục đang

tải về, sau đó nhấn vào tạm dừng. Để tiếp tục tải về lại, hãy nhấn vào tiếp tục. Tạm

dừng từng mục đang chờ. Nếu một mục tải về bị lỗi, bạn có thể tải về lại mục này.