Microsoft Lumia 535 - Duyệt các ứng dụng SIM

background image

Duyệt các ứng dụng SIM

Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã bao gồm các ứng dụng trên thẻ SIM của bạn, đây là

cách để tìm chúng.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > mạng di động+SIM.

2. Nhấn vào SIM.

3. Nhấn vào ứng dụng SIM.