Microsoft Lumia 535 - Làm quen với điện thoại của bạn

background image

Làm quen với điện thoại của bạn

Điện thoại của bạn có hai giao diện, màn hình bắt đầu và menu ứng dụng. Để chuyển đổi giữa

các giao diện, chỉ cần trượt sang trái hoặc phải.

Màn hình bắt đầu: Các hình xếp trực tiếp động hiển thị các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận,

tin tức và dự báo thời tiết mới nhất, v.v... Cập nhật của các liên lạc được ghim sẽ hiển thị trên

hình xếp và bạn có thể xem thông tin chi tiết của các liên lạc trực tiếp từ màn hình bắt đầu.
Menu ứng dụng: Tất cả các ứng dụng của bạn được liệt kê ở đây và được sắp xếp gọn gàng.

Nếu bạn có rất nhiều ứng dụng, để tìm kiếm một ứng dụng, hãy nhấn .
Để truy cập vào các điều khoản cấp phép của phần mềm Windows Phone, hãy chọn Cài

đặt > thông tin. Vui lòng đọc các điều khoản. Xin lưu ý rằng bằng cách sử dụng phần mềm,

bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, không sử

dụng điện thoại hoặc phần mềm. Thay vào đó, hãy liên hệ với Microsoft Mobile hoặc nơi bạn

đã mua thiết bị để xác định chính sách hoàn trả.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

21