Microsoft Lumia 535 - Cá nhân hóa thanh di chuyển

background image

Cá nhân hóa thanh di chuyển
Tất cả điện thoại Lumia đều có 3 phím ở dưới cùng: phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm

kiếm. Bạn có thể thay đổi cách thanh di chuyển này hoạt động.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ ẩn thanh di chuyển. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Để ẩn thanh di chuyển khỏi màn hình bắt đầu khi không cần đến, hãy trượt lên từ cuối màn

hình. Để xem lại thanh di chuyển, hãy trượt lên.
Thay đổi màu sắc thanh di chuyển

Nếu điện thoại có thanh di chuyển trên màn hình cảm ứng, bạn có thể thay đổi màu sắc của

thanh này để xuất hiện hay hơn hoặc phù hợp với chủ đề của bạn. Trên màn hình bắt đầu,

hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > thanh điều

hướng và thay đổi cài đặt cho Thanh điều hướng.