Microsoft Lumia 535 - Chuyển giữa các giao diện và ứng dụng

background image

Chuyển giữa các giao diện và ứng dụng
Bạn không có tất cả những ứng dụng mình cần trên màn hình bắt đầu? Hãy trượt đến menu

ứng dụng để tìm chúng. Hoặc kiểm tra xem những ứng dụng nào đang chạy trên điện thoại

và chuyển đổi giữa những ứng dụng này.
Để xem tất cả các ứng dụng trên điện thoại, trên màn hình bắt đầu, chỉ cần trượt sang trái.

Để trở về màn hình bắt đầu, hãy trượt sang phải.

Mẹo: Để tìm ứng dụng một cách nhanh chóng, hãy nhấn vào bất kỳ chữ cái nào trong

menu ứng dụng, và trong menu xuất hiện sau đó, hãy nhấn vào chữ cái hoặc ký tự đầu

tiên cho ứng dụng bạn muốn.

Xem, chuyển đổi và đóng các ứng dụng đang mở

Để xem các ứng dụng đang mở, hãy nhấn và giữ . Để chuyển ứng dụng, hãy trượt đến ứng

dụng bạn muốn và nhấn vào ứng dụng này. Để đóng những ứng dụng bạn không còn cần

đến, hãy nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

22