Microsoft Lumia 535 - Kiểm tra thông báo trên điện thoại

background image

Kiểm tra thông báo trên điện thoại
Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra thông báo, thay đổi một số cài đặt hoặc thêm phím tắt đến

một số ứng dụng trong trung tâm hành động mở ra từ phía trên cùng của màn hình.
Biểu tượng thông báo

cho bạn biết có thông báo chưa đọc.

1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

23

background image

Trong màn hình này, bạn có thể:

Xem cuộc gọi nhỡ, e-mail và tin nhắn chưa đọc gần đây

Kiểm tra bất cứ thông báo nào, chẳng hạn như bản cập nhật ứng dụng khả dụng trong

Store

Mở ứng dụng

Dò tìm mạng Wi-Fi và kết nối với chúng

Chuyển nhanh đến cài đặt

2. Để đóng menu, hãy trượt lên từ phía dưới cùng của màn hình.
Cá nhân hóa trung tâm hoạt động

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > thông báo+hành động. Để thay đổi một phím tắt, hãy nhấn vào phím tắt và nhấn

vào ứng dụng bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn loại thông báo bạn muốn nhận và cách thức.