Microsoft Lumia 535 - Sử dụng điện thoại ở chế độ trên máy bay

background image

Sử dụng điện thoại ở chế độ trên máy bay
Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào

nhạc, video và các trò chơi ngoại tuyến nếu bật chế độ trên máy bay.
Chế độ trên máy bay ngắt các kết nối với mạng di động và tắt các tính năng không dây của

điện thoại. Tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu về an toàn được đặt ra, ví dụ, bởi một hãng

hàng không và mọi điều luật và quy định có thể áp dụng. Trong trường hợp được cho phép,

bạn có thể kết nối với mạng WiFi, ví dụ, để duyệt internet hoặc bật Bluetooth và chia sẻ NFC

ở chế độ máy bay. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy

cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > chế độ máy bay.

2. Chuyển Trạng thái sang Bật

.