Microsoft Lumia 535 - Sử dụng gợi ý từ trên bàn phím

background image

Sử dụng gợi ý từ trên bàn phím
Điện thoại sẽ gợi ý từ khi bạn viết, để giúp bạn viết một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Tính năng gợi ý từ khả dụng trong một số ngôn ngữ.
Khi bạn bắt đầu viết một từ, điện thoại sẽ gợi ý từ có thể. Khi từ bạn muốn được hiển thị trong

thanh gợi ý, hãy chọn từ này. Để xem các gợi ý khác, hãy trượt sang trái.

Mẹo: Nếu từ gợi ý được đánh dấu bằng in đậm, điện thoại sẽ tự động sử dụng từ này

để thay thế từ bạn đã viết. Nếu từ gợi ý sai, hãy nhấn vào từ này để xem từ gốc và một

vài gợi ý khác.

Sửa từ

Nếu bạn nhận thấy đã viết sai chính tả một từ, hãy nhấn vào từ này để xem các gợi ý để sửa

từ.
Thêm từ mới vào từ điển

Nếu từ bạn muốn không có trong từ điển, hãy viết từ này, sau đó nhấn vào nó và nhấn vào

dấu cộng (+) trong thanh gợi ý. Điện thoại của bạn cũng học từ mới khi bạn đã viết chúng

một vài lần.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

45

background image

Tắt gợi ý từ

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > bàn phím. Nhấn vào bàn phím ngôn ngữ và bỏ chọn hộp chọn Đề xuất văn bản.