Microsoft Lumia 535 - Quét mã hoặc văn bản

background image

Quét mã hoặc văn bản

Sử dụng máy ảnh điện thoại để quét, chẳng hạn như mã QR, mã vạch, bìa sách và bìa bọc đĩa

DVD, và có được thêm thông tin về những gì điện thoại của bạn nhận ra.
Tìm kiếm nội dung hiển thị không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có,

hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nhấn phím tìm kiếm và nhấn .
1. Trỏ máy ảnh vào mã.

2. Nhấn vào một kết quả để biết thêm thông tin.

Mẹo: Giữ cố định máy ảnh và đảm bảo những gì bạn đang quét hiển thị hoàn toàn trong

kính ngắm máy ảnh.
Ví dụ: Hãy thử quét mã sau đây và xem những gì sẽ xảy ra.

Dịch hoặc tìm kiếm văn bản trên web

Trỏ máy ảnh vào văn bản, nhấn quét tìm từ và nhấn vào những từ bạn muốn, sau đó nhấn

dịch hoặc tìm kiếm.
Tính năng này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

47