Microsoft Lumia 535 - Các tính năng SIM kép

background image

Các tính năng SIM kép
Bạn không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian rảnh rỗi? Hay bạn có kết nối dữ liệu rẻ

hơn trên một SIM? Với điện thoại SIM kép, bạn có thể sử dụng 2 thẻ SIM cùng lúc.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Điện thoại sẽ hiển thị trạng thái mạng riêng cho cả hai SIM.
Bạn có thể chọn SIM để sử dụng trực tiếp từ màn hình bắt đầu. Ví dụ, để thực hiện cuộc gọi

hoặc kiểm tra tin nhắn, chỉ cần nhấn vào hình xếp bạn muốn cho SIM1 hoặc SIM2. Hoặc, nếu

chỉ muốn có một hình xếp, bạn có thể liên kết các hình xếp.
Ngay cả khi đang quay số, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các SIM. Nếu bạn biết

bạn luôn muốn sử dụng cùng một SIM cho một số liên lạc, chẳng hạn như SIM công việc cho

một đồng nghiệp, bạn có thể cài tùy chọn SIM trong danh bạ.
Cả hai thẻ SIM khả dụng cùng lúc khi điện thoại không được sử dụng, nhưng trong khi một

thẻ SIM hoạt động, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, thẻ SIM kia có thể không khả dụng.

Mẹo: Bạn muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ cuộc gọi trên một thẻ SIM trong khi có

một cuộc gọi hoạt động trên SIM kia? Sử dụng 2 SIM thông minh để cài các SIM chuyển

tiếp cuộc gọi giữa chúng hoặc đến một điện thoại khác. Để biết tính sẵn có của tính

năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.