Microsoft Lumia 535 - Lợi ích của việc tạo tài khoản Microsoft

background image

Lợi ích của việc tạo tài khoản Microsoft
Với tài khoản Microsoft, bạn có thể truy cập vào các dịch vụ của Microsoft bằng tên người

dùng và mật khẩu duy nhất trên máy tính hoặc điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng cùng tên

người dùng và mật khẩu này trên Xbox.
Với tài khoản Microsoft, bạn có thể, ví dụ:
• Tải nội dung về từ Store
• Sao lưu danh bạ
• Tải lên, lưu và chia sẻ ảnh và tài liệu

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

27

background image

• Sao lưu điện thoại trên OneDrive
• Sử dụng các dịch vụ Xbox Music and Xbox Video
• Chơi trò chơi Xbox
• Có được hình đại diện và các thành tích chơi trò chơi trên điện thoại và thêm chúng khi

bạn chơi trò chơi trên điện thoại

• Theo dõi và khóa điện thoại bị mất với Tìm Điện thoại của Tôi
• Nhận nguồn cấp từ các dịch vụ mạng xã hội về hub Mọi người
Để tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft và những gì có thể bạn làm gì với tài khoản này, hãy

truy cập vào www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.