Microsoft Lumia 535 - lưu trữ đám mây OneDrive

background image

lưu trữ đám mây OneDrive

Lưu nội dung của bạn vào đám mây. Bạn không cần phải lo lắng về việc tạo thêm bộ nhớ để

lưu các ứng dụng yêu thích hoặc ứng dụng mới.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

29

background image

OneDrive là lưu trữ đám mây cho tất cả các tài liệu và ảnh, vì vậy bạn có thể truy cập, chia sẻ

hoặc khôi phục chúng nếu cần. Bạn cũng có thể cài SkyDrive tự động sao lưu nội dung, để

khi bạn chụp ảnh hoặc quay video, chúng sẽ được sao chép vào album đám mây của bạn.
Với OneDrive, bạn có thể truy cập vào ảnh, tài liệu và những nội dung khác từ điện thoại, máy

tính bảng hoặc máy tính. Tùy thuộc vào ứng dụng, thậm chí bạn có thể tiếp tục làm việc trên

tài liệu ngay tại nơi bạn ngừng trước đó.
Có một số nơi bạn có thể truy cập vào nội dung của mình trên OneDrive. Bạn có thể lưu ảnh

vào OneDrive trong hub Ảnh hoặc quản lý tài liệu văn phòng trong hub Office.