Microsoft Lumia 535 - Thiết lập tài khoản

background image

Thiết lập tài khoản
Giữ cập nhật – thêm các tài khoản quan trọng của bạn vào điện thoại, chẳng hạn như tài khoản

truyền thông xã hội hoặc email.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > email+tài khoản.

2. Nhấn vào thêm tài khoản và nhấn vào tên dịch vụ, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được

hiển thị.