Microsoft Lumia 535 - Điều khiển điện thoại bằng giọng nói

background image

Điều khiển điện thoại bằng giọng nói
Bạn đang cầm nhiều thứ trong tay nhưng lại cần phải sử dụng điện thoại? Bạn có thể sử dụng

giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, tìm kiếm trên web hoặc mở

ứng dụng.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Bạn cũng có thể cần phải tải về

gói ngôn ngữ trước khi có thể sử dụng tính năng này. Để có thông tin về các ngôn ngữ được

hỗ trợ, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.
1. Bấm và giữ .

2. Đọc khẩu lệnh vào điện thoại.

Ví dụ: Để kiểm tra lịch trình, hãy đọc Open calendar.