Microsoft Lumia 535 - Sử dụng điện thoại dễ dàng

background image

Sử dụng điện thoại dễ dàng
Hãy làm phông chữ lớn hơn và màn hình dễ nhìn hơn.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT.

2. Nhấn vào trợ năng.
Thay đổi cỡ chữ

Nhấn vào thanh trượt Kích thước văn bản.
Bật độ tương phản cao

Chuyển Độ tương phản cao sang Bật

.

Phóng đại màn hình

Chuyển Phóng to sang Bật

và nhấn hai lần vào màn hình bằng 2 ngón tay. Khi sử dụng

kính lúp, hãy sử dụng 2 ngón tay để di chuyển xung quanh màn hình. Để ngừng phóng đại,

hãy nhấn hai lần vào màn hình bằng 2 ngón tay.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

38