Microsoft Lumia 535 - Chuyển nội dung sử dụng OneDrive

background image

Chuyển nội dung sử dụng OneDrive
Tải tài liệu Office, ảnh và video lên OneDrive để dễ dàng chuyển chúng từ điện thoại cũ sang

điện thoại Lumia mới.
Để dễ dàng tải lên tài liệu và quản lý nội dung trong OneDrive, hãy tải về và cài đặt ứng dụng

OneDrive từ:
• Google Play cho điện thoại Android
• iTunes Store cho iPhone
• Store cho Windows Phone (nếu chưa có trong điện thoại)
• Mac App Store cho máy tính Mac của Apple
support.microsoft.com cho máy tính PC
Bạn cần có tài khoản Microsoft để đăng nhập vào OneDrive.
OneDrive có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.
1. Trên điện thoại cũ, hãy mở ứng dụng OneDrive.

2. Nhấn và chọn nội dung bạn muốn tải lên.

3. Chọn tải lên .
Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft để truy cập vào nội

dung của mình trên bất kỳ thiết bị nào và tải nó về khi cần.

Mẹo: Để chuyển tài liệu Office, bạn cũng có thể lưu chúng trực tiếp vào OneDrive. Để

truy cập vào tài liệu của bạn, trên điện thoại Lumia mới, hãy nhấn Office >

OneDrive.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển

những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.