Microsoft Lumia 535 - Chuyển nội dung sử dụng tài khoản Microsoft

background image

Chuyển nội dung sử dụng tài khoản Microsoft
Nếu điện thoại cũ của bạn là một Windows Phone, cách dễ nhất để chuyển danh bạ, lịch và

tin nhắn văn bản sang điện thoại Lumia mới là sử dụng tài khoản Microsoft của bạn.
Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản Microsoft trên điện thoại Lumia mới, trên màn hình bắt đầu,

hãy trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > email+tài khoản >

thêm tài khoản và tạo một tài khoản Microsoft theo hướng dẫn được hiển thị trên màn hình.
1. Để chọn nội dung bạn muốn sao lưu vào tài khoản Microsoft, trên điện thoại Windows

Phone cũ, hãy nhấn Cài đặt > sao lưu.
Danh bạ và lịch được tự động sao lưu vào tài khoản Microsoft của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

18

background image

2. Trên điện thoại Lumia mới, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Danh bạ, lịch

và tin nhắn văn bản sẽ tự động được chuyển sang điện thoại Lumia mới.