Microsoft Lumia 535 - Chuyển nội dung từ điện thoại Symbian hoặc S40

background image

Chuyển nội dung từ điện thoại Symbian hoặc S40
Sử dụng Nokia Suite để chuyển danh bạ, mục lịch và ảnh từ điện thoại Symbian hoặc S40

sang điện thoại Lumia.
Đảm bảo bạn đã cài đặt Nokia Suite mới nhất trên máy tính PC. Bạn có thể tải ứng dụng này

về từ www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Bạn cần một tài khoản Microsoft để đăng nhập vào OneDrive.
1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại Symbian hoặc S40 với máy tính PC.

2. Mở Nokia Suite trên máy tính PC.

3. Chọn Copy content to Nokia Lumia (Sao chép nội dung sang Nokia Lumia) và thực hiện

theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính. Các tập tin được sao chép vào OneDrive. Ảnh

được sao chép vào thư mục Ảnh trong OneDrive còn danh bạ và các sự kiện lịch được sao

chép vào tài khoản Outlook.com của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

19

background image

4. Để truy cập vào ảnh của bạn, trên điện thoại Lumia, hãy trượt sang trái và nhấn vào

OneDrive. Danh bạ và các sự kiện lịch được đồng bộ tự động.

Mẹo: Điện thoại Symbian hoặc S40 không hỗ trợ Nokia Suite? Hoặc bạn muốn chuyển

nội dung khác, chẳng hạn như video? Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với máy tính,

sau đó kéo và thả những tập tin bạn muốn chuyển vào máy tính. Nếu bạn có ứng dụng

OneDrive cho máy tính để bàn, hãy kéo và thả các tập tin trực tiếp vào thư mục OneDrive

để tải lên tự động.