Microsoft Lumia 535 - Chuyển thông tin Outlook từ điện thoại Android hoặc iPhone

background image

Chuyển thông tin Outlook từ điện thoại Android hoặc iPhone
Sử dụng tài khoản Microsoft để chuyển danh bạ, mục lịch và việc cần làm của Outlook từ điện

thoại Android hoặc iPhone sang điện thoại Lumia.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để đồng bộ điện thoại Lumia với Outlook.com.
1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.

2. Trên máy tính, hãy đặt phần mềm đồng bộ thích hợp, chẳng hạn như Samsung Kies, HTC

Sense, Sony PC Companion hoặc iTunes, để đồng bộ các mục với Outlook, sau đó đồng bộ

danh bạ, mục lịch và việc cần làm từ điện thoại với máy tính.

3. Trong Outlook, hãy thêm tài khoản Microsoft vào Outlook bằng cách sử dụng Microsoft

Outlook Hotmail Connector. Truy cập vào www.office.microsoft.com, tìm kiếm Hotmail

Connector và tải ứng dụng này về máy tính của bạn. Bạn có thể cần cấu hình cài đặt Hotmail

Connector.

4. Đồng bộ nội dung bạn muốn từ Outlook sang tài khoản Microsoft. Có thể phải mất một

lúc trước khi nội dung sẵn sàng trên tài khoản Microsoft.

5. Để đồng bộ nội dung với điện thoại Lumia, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của

bạn.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.windowsphone.com và xem các Câu hỏi

Thường gặp về cách đồng bộ danh bạ và lịch Outlook với Windows Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

20