Microsoft Lumia 535 - Chỉnh sửa ảnh

background image

Chỉnh sửa ảnh
Bạn có thể chỉnh sửa nhanh ảnh bạn đã chụp, chẳng hạn như xoay và xén. Hoặc sử dụng tính

năng tự động sửa để cho phép điện thoại sửa ảnh chỉ với một lần nhấn.
1. Nhấn Ảnh > album và nhấn vào một ảnh.

2. Nhấn

> chỉnh sửa và nhấn một tùy chọn.

Mẹo: Nếu bạn đã tải về các ứng dụng chỉnh sửa ảnh từ Store, chúng được liệt kê ở đây

là tùy chọn chỉnh sửa.

3. Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

91