Microsoft Lumia 535 - Sao chép ảnh của bạn vào máy tính

background image

Sao chép ảnh của bạn vào máy tính
Bạn đã chụp ảnh bằng điện thoại và muốn sao chép chúng vào máy tính? Hãy sử dụng trình

quản lý tập tin của máy tính để sao chép hoặc di chuyển ảnh.
Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Chuyển ảnh của Lumia dành

cho máy tính Mac từ www.microsoft.com/mobile/support/.
1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.

2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder

và duyệt đến điện thoại.

Mẹo: Điện thoại của bạn được hiển thị bên dưới các thiết bị di động như là Windows

Phone. Để xem các thư mục của điện thoại, hãy nhấp đúp vào tên của điện thoại. Có các

thư mục riêng cho tài liệu, nhạc, ảnh, nhạc chuông và video.

3. Mở thư mục dành cho ảnh, chọn và sao chép ảnh vào máy tính.

Mẹo: Nếu hệ điều hành của máy tính là Windows 7 hoặc Windows 8, bạn cũng có thể

sử dụng ứng dụng Windows Phone. Với Windows 7, bạn có thể tải về từ

www.windowsphone.com.