Microsoft Lumia 535 - Tạo album

background image

Tạo album
Để dễ dàng tìm ảnh của một sự kiện, một người hoặc một chuyến đi, ví dụ, sắp xếp ảnh vào

album theo chủ đề.
Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Windows Phone từ Cửa hàng

Mac App.
1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.

2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder

và duyệt đến thư mục dành cho ảnh.

3. Thêm thư mục mới, đặt tên cho thư mục và thêm ảnh vào thư mục này.
Thư mục hiển thị dưới dạng album trong giao diện album trên điện thoại.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8 hoặc

phiên bản mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Với Windows

7, bạn có thể tải về từ www.windowsphone.com.

Xóa album

Nhấn vào Ảnh > album. Nhấn và giữ một album, sau đó nhấn vào xóa.
Khi bạn xóa một album khỏi điện thoại, ảnh trong album đó cũng sẽ bị xóa. Nếu bạn đã sao

chép album sang máy tính, album và ảnh trong album đó vẫn còn trên máy tính.
Bạn không thể xóa album trực tuyến từ điện thoại.