Microsoft Lumia 535 - Thay đổi nền trong hub Ảnh

background image

Thay đổi nền trong hub Ảnh
Nếu bạn có một kiểu ảnh siêu đẹp khiến bạn cảm thấy tuyệt vời mỗi khi xem nó, bạn có thể

thiết lập ảnh này làm hình nền của hub Ảnh.
1. Nhấn vào Ảnh.

2. Nhấn vào

> cài đặt.

3. Chuyển Hình xếp trên màn hình Bắt đầu sang một ảnh.

4. Nhấn chọn ảnh và chọn ảnh nền.

Mẹo: Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động thay đổi ảnh theo định kỳ. Nhấn vào

>

cài đặt. Chuyển Hình xếp trên màn hình Bắt đầu sang tất cả ảnh hoặc ảnh yêu

thích và nhấn phát ngẫu nhiên bây giờ.