Microsoft Lumia 535 - Mở máy ảnh một cách nhanh chóng

background image

Mở máy ảnh một cách nhanh chóng

Đảm bảo bạn có thể nhanh chóng sử dụng máy ảnh khi cần – hãy đặt phím tắt trong trung

tâm hành động. Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, đây là cách nhanh nhất để bắt đầu chụp.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > thông báo+hành động.

2. Để thay đổi một phím tắt để mở máy ảnh mặc định, hãy nhấn phím tắt và

.

3. Để bật nhanh máy ảnh bằng cách sử dụng phím tắt, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của

màn hình và nhấn

.

Mẹo: Để bật máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy bấm phím nguồn, sau đó trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình và nhấn

.

Sử dụng phím chụp ảnh để mở máy ảnh

Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, để bật máy ảnh, hãy bấm phím chụp ảnh.

Mẹo: Để bật nhanh máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh

trong vài giây.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

80