Microsoft Lumia 535 - Chụp ảnh đẹp hơn với chế độ chụp liên tiếp thông minh

background image

Chụp ảnh đẹp hơn với chế độ chụp liên tiếp thông minh
Bạn muốn chụp ảnh các đối tượng chuyển động đẹp hơn hoặc chụp ảnh nhóm mà tất cả mọi

người trong đó đều ở trạng thái đẹp nhất của họ? Sử dụng chế độ chuỗi ảnh thông minh và

chụp những bức ảnh tuyệt vời.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

86

background image

1. Nhấn vào Lumia Camera.

2. Nhấn vào .

3. Để chụp ảnh, hãy nhấn .
Điện thoại sẽ chụp hàng loạt ảnh. Để xem bạn có thể làm được những gì với chúng, hãy nhấn

, sau đó nhấn vào ảnh và nhấn chỉnh sửa chuỗi ảnh thông minh.