Microsoft Lumia 535 - Chụp ảnh toàn cảnh

background image

Chụp ảnh toàn cảnh
Khi bạn muốn chụp một phong cảnh đẹp hoặc toàn cảnh thành phố trong một ảnh ngoạn

mục, hãy sử dụng ứng dụng Lumia Panorama.
Để tải xuống ứng dụng Lumia Panorama hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất

chưa, hãy truy cập vào www.windowsphone.com. Lumia Panorama có thể không có sẵn cho

tất cả các kiểu điện thoại.
1. Nhấn vào Lumia Panorama.

2. Để chụp ảnh đầu tiên, hãy nhấn vào màn hình.

3. Để chụp ảnh tiếp theo, hãy di chuyển điện thoại từ từ sang phải cho đến khi vòng tròn bao

quanh dấu chấm và điện thoại chụp một ảnh khác.

4. Khi bạn đã chụp đủ ảnh, hãy nhấn .