Microsoft Lumia 535 - Quay video độ nét cao

background image

Quay video độ nét cao
Bạn có thể quay video độ nét cao rõ ràng một cách nhanh chóng chỉ với một lần bấm phím.
Không phải điện thoại nào cũng trợ video 4K và HD đầy đủ. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Nhấn vào Lumia Camera.
1. Để bắt đầu quay, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh. Bộ tính giờ bắt đầu hoạt động.

2. Để ngừng quay, hãy thả phím chụp ảnh ra. Bộ tính giờ sẽ ngừng.

Mẹo: Để xem video bạn vừa quay, hãy nhấn vào hình thu nhỏ lượn tròn ở góc của màn

hình. Video được lưu vào Thư viện Ảnh.

Thay đổi độ phân giải quay video

Nhấn , trượt đến video, nhấn Độ phân giải và chọn độ phân giải bạn muốn.
Tùy thuộc vào điện thoại, độ phân giải cao nhất hiện có là 4K hay HD Đầy đủ.