Microsoft Lumia 535 - Tìm những khoảnh khắc đẹp nhất trong video của bạn

background image

Tìm những khoảnh khắc đẹp nhất trong video của bạn
Sau khi quay video độ nét cao, bạn có thể tìm những hình ảnh đẹp nhất của video và lưu

chúng dưới dạng những hình ảnh riêng biệt. Bạn cũng có thể tạo ảnh chụp biểu diễn hành

động thú vị.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ Lumia Moments. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Sau khi quay video độ nét cao, hãy nhấn Lumia Moments và nhấn vào video.
1. Nhấn vào TẠO ẢNH CHỤP BIỂU DIỄN HÀNH ĐỘNG.

2. Để chọn điểm bắt đầu cho ảnh chụp biểu diễn hành động, hãy nhấn vào thanh trượt.

3. Để chọn điểm kết thúc cho ảnh chụp biểu diễn hành động, hãy nhấn vào thanh trượt và

nhấn .

4. Để xóa các đối tượng chuyển động trong ảnh, hãy nhấn vào các vòng tròn màu trắng ở

dưới cùng màn hình.

5. Để chọn đối tượng chuyển động bạn muốn đánh dấu, hãy trượt sang trái hoặc phải để di

chuyển vòng tròn ở dưới cùng màn hình.

Mẹo: Để đánh dấu tất cả các đối tượng chuyển động, hãy nhấn .

6. Để thêm một hiệu ứng làm mờ tốc độ, hãy nhấn .

7. Để lưu ảnh chụp biểu diễn hành động trong Thư viện Ảnh, hãy nhấn .
Lưu khung hình đẹp nhất

Nhấn CHỌN KHUNG HÌNH ĐẸP NHẤT, nhấn vào thanh trượt hoặc trượt sang trái hoặc phải

để tìm khung hình đẹp nhất trong video của bạn hoặc nhấn để lưu khung hình dưới dạng

ảnh riêng biệt trong Thư viện Ảnh.
Bạn có thể lưu bao nhiêu khung hình tùy thích.