Microsoft Lumia 535 - Chụp ảnh trông như thật

background image

Chụp ảnh trông như thật
Hình ảnh Sinh động ghi lại một đoạn video ngắn với mỗi ảnh bạn chụp, khiến ảnh có vẻ sống

động khi bạn duyệt chúng trong Thư viện Ảnh hoặc Lumia Storyteller.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ Hình ảnh Sinh động. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập

vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Đảm bảo bạn đã tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng Lumia Camera từ Store.
1. Nhấn vào Lumia Camera > , sau đó trượt đến ảnh.

2. Chuyển Ảnh động sang bật.