Microsoft Lumia 535 - Làm cho ảnh tự chụp của bạn trở nên quyến rũ

background image

Làm cho ảnh tự chụp của bạn trở nên quyến rũ
Sử dụng ứng dụng Lumia Selfie để tự chụp đẹp hơn. Ảnh của bạn được nâng cao và sẵn sàng

để chia sẻ trong giây lát.
Để tải xuống ứng dụng Lumia Selfie hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa,

hãy truy cập vào www.windowsphone.com. Lumia Selfie có thể không có sẵn cho tất cả các

kiểu điện thoại.
1. Nhấn vào Lumia Selfie.

2. Để tự chụp mình bằng máy ảnh trước, chỉ cần nhấn vào màn hình. Không phải điện thoại

nào cũng hỗ trợ máy ảnh trước. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Để tự chụp mình bằng máy ảnh chính, hãy nhấn để chuyển máy ảnh, nếu cần. Nhìn vào

ống kính máy ảnh, thực hiện theo tiếng bíp để căn chỉnh vị trí và giữ cố định khi máy ảnh chụp

ảnh bạn.

Mẹo: Để tránh máy ảnh bị rung, hãy nhấn

> định giờ và chọn một thời gian trễ.

4. Để điều chỉnh lại ảnh tự chụp, hãy trượt các ngón tay của bạn ra xa hoặc lại gần nhau và

nhấn .

5. Để nâng cao ảnh tự chụp, hãy nhấn .

6. Để áp dụng bộ lọc cho ảnh tự chụp, hãy nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

82

background image

Mẹo: Để xóa tất cả các chỉnh sửa nâng cao và bộ lọc trên ảnh tự chụp, hãy nhấn

>

xóa tất cả hiệu ứng.

7. Để lưu ảnh tự chụp của bạn, hãy nhấn .