Microsoft Lumia 535 - Lưu ảnh và video vào thẻ nhớ

background image

Lưu ảnh và video vào thẻ nhớ
Nếu có thẻ nhớ trong điện thoại và bộ nhớ máy đầy lên, hãy lưu ảnh bạn chụp và video bạn

quay vào thẻ nhớ.
Để có chất lượng video tốt nhất, hãy quay video vào bộ nhớ điện thoại. Nếu quay video vào

thẻ nhớ, bạn nên sử dụng thẻ microSD 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng.

Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT, sau đó trượt đến nhận biết lưu trữ.

2. Chuyển Lưu trữ ảnh mới trên sang thẻ SD.
Ảnh bạn chụp từ giờ trở đi có thể được lưu vào thẻ nhớ.
Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không

tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

83

background image

Lưu ảnh và video bạn đã chụp/quay trước đây vào thẻ nhớ

Trong hub Ảnh, hãy duyệt đến ảnh hoặc video, nhấn và nhấn vào ảnh hoặc video và nhấn

> lưu vào thẻ SD.

Mẹo: Để nhanh chóng chọn tất cả ảnh hoặc video trong một album, hãy duyệt đến

album và nhấn >

> chọn tất cả.