Microsoft Lumia 535 - Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

background image

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video
Nếu bạn muốn nhớ chính xác nơi mà bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể, bạn

có thể cài điện thoại tự động ghi lại thông tin vị trí.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT.

2. Trượt đến ứng dụng và nhấn ảnh+máy ảnh > Sử dụng thông tin vị trí.
Thông tin vị trí có thể được đính kèm với ảnh hoặc video, nếu vị trí của bạn có thể được xác

định bằng cách sử dụng vệ tinh hoặc các phương pháp mạng. Nếu bạn chia sẻ ảnh hoặc video

có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người xem ảnh hoặc

video. Bạn có thể tắt tính năng gắn tag địa lý trong cài đặt điện thoại.