Microsoft Lumia 535 - Cuộc gọi

background image

Cuộc gọi

Bạn muốn thực hiện cuộc gọi trên điện thoại mới để nói chuyện với bạn bè? Đọc để tìm hiểu

cách.