Microsoft Lumia 535 - Chặn cuộc gọi và tin nhắn

background image

Chặn cuộc gọi và tin nhắn
Bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản không mong muốn? Hãy chặn chúng bằng

ứng dụng bộ lọc cuộc gọi+SMS.
Để thêm một số điện thoại vào danh sách số điện thoại bị chặn, hãy nhấn , trượt đến lịch

sử, nhấn và giữ người gọi bạn muốn chặn, sau đó nhấn chặn số....
Bạn cũng có thể thêm số vào danh sách số bị chặn từ tin nhắn văn bản.
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > bộ lọc cuộc gọi+SMS.
Chuyển Chặn cuộc gọi+SMS sang Bật

.

Kiểm tra những số bị chặn

Nhấn vào các số bị chặn.
Nhận thông báo về cuộc gọi hoặc tin nhắn bị chặn

Nhấn vào nâng cao và chuyển Thông báo sang Bật

.