Microsoft Lumia 535 - Chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại khác

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại khác
Bạn không thể trả lời điện thoại mọi lúc, nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi đến nào?

Bạn có thể chuyển tiếp chúng đến số điện thoại khác.
Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
1. Tùy thuộc vào điện thoại, hãy thực hiện một trong các cách sau:

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > mạng+ > thiết lập.

Nhấn vào >

> cài đặt.

2. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn SIM 1 hoặc SIM 2. Không phải điện thoại nào

cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

3. Chuyển Chuyển tiếp cuộc gọi sang Bật

, nếu cần và chọn nơi bạn muốn chuyển tiếp

cuộc gọi.
Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, bạn cũng có thể áp dụng lựa chọn riêng cho các tình huống

khác nhau, chẳng hạn như khi bạn không thể trả lời hoặc khi bạn đang có một cuộc gọi.

Mẹo: Để kiểm tra xem tính năng chuyển tiếp cuộc gọi có đang được sử dụng không,

được hiển thị bởi , hãy nhấn vào phần trên cùng của màn hình.