Microsoft Lumia 535 - Sử dụng thư thoại trực quan

background image

Sử dụng thư thoại trực quan
Thư thoại trực quan cho phép bạn xem danh sách tin nhắn thoại và chọn tin nhắn để phát

hoặc xóa.
Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được dịch vụ này trên điện thoại.
1. Nhấn vào >

> cài đặt.

2. Chuyển Thư thoại trực quan sang Bật

.

3. Nhập số thư thoại của bạn vào hộp Số thư thoại.
Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được số thư thoại.

Mẹo: Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, bạn cũng có thể nhập một số thư thoại khác.

Nghe tin nhắn thoại

Nhấn vào và trượt sang phải để xem danh sách thư thoại. Nếu được hỏi, hãy nhập mật

khẩu và nhấn vào thư bạn muốn nghe.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

61