Microsoft Lumia 535 - Thực hiện cuộc gọi với Skype

background image

Thực hiện cuộc gọi với Skype
Bạn có thể sử dụng điện thoại để thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video giữa các tài khoản

Skype. Với các mức cước toàn cầu của Skype, bạn cũng có thể gọi các số điện thoại cố định

hoặc điện thoại di động khác. Trả tiền theo thời gian bạn gọi bằng thẻ tín dụng hoặc đăng

ký thuê bao hàng tháng để có được mức giá tốt nhất.
Nếu chưa có ứng dụng Skype, bạn có thể tải ứng dụng này về từ

www.windowsphone.com.
Nhấn Skype và đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft bạn sử dụng với điện thoại của

mình.
Để gọi cho một liên lạc Skype, hãy trượt đến người, nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi và nhấn

.

Để biết thêm thông tin về cuộc gọi giữa các tài khoản Skype, hãy xem video tại

www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (chỉ có bằng tiếng Anh).

Mẹo: Để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng kết nối mạng Wi-Fi với Skype bất cứ khi nào

có thể.

Thực hiện cuộc gọi video với Skype

Trượt đến người, nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi và nhấn .
Nếu điện thoại không có máy ảnh phía trước, bạn có thể sử dụng máy ảnh chính cho cuộc

gọi video. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ máy ảnh trước. Để biết tính khả dụng, hãy

truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.