Microsoft Lumia 535 - Danh bạ

background image

Danh bạ

Bạn có thể lưu và sắp xếp các số điện thoại, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của bạn

bè trong trung tâm Mọi người. Bạn cũng có thể liên lạc với bạn bè thông qua các dịch vụ

mạng xã hội.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

62