Microsoft Lumia 535 - Sao chép số liên lạc

background image

Sao chép số liên lạc
Có những thứ gần nhất và thân yêu nhất ngay trên đầu ngón tay. Sử dụng ứng dụng Chuyển

D.liệu của tôi để dễ dàng sao chép các liên lạc và tin nhắn văn bản và ảnh từ điện thoại cũ.

Ứng dụng này không tương thích với tất cả các kiểu điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

65

background image

Mẹo: Nếu điện thoại cũ của bạn là một thiết bị Windows Phone hoặc nếu trước đó bạn

đã sao lưu danh bạ vào tài khoản Microsoft, hãy nhập danh bạ từ dịch vụ này, chỉ cần

đăng nhập vào tài khoản của bạn trên điện thoại. Danh bạ sẽ tự động được nhập.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth. Danh bạ trên điện thoại cũ cần được lưu vào bộ

nhớ điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.
1. Trên điện thoại cũ, hãy bật Bluetooth và đảm bảo các thiết bị khác có thể nhìn thấy điện

thoại.

2. Trên điện thoại mới, hãy nhấn Chuyển D.liệu của tôi.

3. Nhấn vào tiếp tục và bật Bluetooth.

4. Chọn điện thoại cũ từ danh sách những thiết bị được tìm thấy và thực hiện theo hướng dẫn

được hiển thị trên cả hai điện thoại.
Nếu số liên lạc được viết bằng một ngôn ngữ không được điện thoại mới hỗ trợ, thông tin

liên lạc có thể không được hiển thị chính xác.
Nếu chưa có ứng dụng Chuyển D.liệu của tôi, bạn có thể tải về từ

www.windowsphone.com.