Microsoft Lumia 535 - Tìm kiếm số liên lạc

background image

Tìm kiếm số liên lạc
Nếu bạn cần liên hệ nhanh với một người bạn, bạn không cần phải di chuyển qua tất cả các

liên lạc. Bạn có thể tìm kiếm hoặc chuyển đến một chữ cái hoặc ký tự trong danh sách liên

lạc. Bạn cũng có thể sử dụng khẩu lệnh để gọi hoặc gửi tin nhắn cho một số liên lạc.
1. Nhấn vào Mọi người, sau đó trượt đến danh bạ.

2. Nhấn vào và bắt đầu viết tên. Danh sách sẽ lọc khi bạn viết.

Mẹo: Ghim số liên lạc hoặc nhóm liên lạc quan trọng nhất vào màn hình bắt đầu. Nhấn

và giữ một số liên lạc, sau đó nhấn vào ghim vào màn hình bắt đầu.

Chuyển nhanh đến một chữ cái hoặc ký tự trong danh sách liên lạc

Nhấn vào bất kỳ chữ cái nào trong danh sách liên lạc ở bên trái, và trong menu tiếp theo, hãy

nhấn vào chữ cái hoặc ký tự đầu của tên bạn muốn.
Sử dụng khẩu lệnh

Trong giao diện bất kỳ, hãy nhấn và giữ , sau đó đọc Call hoặc Text và đọc tên của số liên

lạc. Không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.