Microsoft Lumia 535 - Xem Phòng của bạn

background image

Xem Phòng của bạn
Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp tính năng phòng, nhưng bạn vẫn có thể xem các cuộc trò chuyện,

lịch, ảnh hoặc ghi chú hiện có của mình.
Sau tháng 3 năm 2015, tính năng phòng trên Windows Phone không còn được hỗ trợ. Bạn

vẫn có thể nhìn thấy phòng hiện có và sử dụng album ảnh phòng, lịch và ghi chú trên điện

thoại. Bạn không thể tạo phòng mới hoặc thay đổi phòng hiện có. Bạn vẫn có thể nhìn thấy

các cuộc trò chuyện cũ trong phòng, nhưng bạn và các thành viên khác trong phòng không

thể gửi hoặc nhận tin nhắn trò chuyện mới trong phòng.
Để xem các phòng hiện có, nhấn Mọi người và trượt đến phòng.