Microsoft Lumia 535 - Gửi e-mail

background image

Gửi e-mail
Đừng để e-mail của bạn chồng chất lên. Hãy sử dụng điện thoại để đọc và viết e-mail mọi lúc

mọi nơi.
1. Nhấn vào .

2. Nhấn vào và nhấn vào một tài khoản, nếu bạn có các hộp thư đến được liên kết.

3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy nhấn vào hoặc bắt đầu nhập tên. Bạn

cũng có thể viết địa chỉ.

Mẹo: Để xóa người nhận, hãy nhấn vào tên và nhấn vào Xóa.

4. Viết chủ đề và email của bạn.

Mẹo: Điện thoại của bạn có thể giúp bạn viết e-mail nhanh hơn. Trong khi viết, điện

thoại sẽ gợi ý các từ tiếp theo có thể để hoàn thành câu của bạn. Để thêm một từ, hãy

nhấn vào một gợi ý. Để duyệt danh sách, hãy trượt qua các gợi ý. Tính năng này không

khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ.

5. Để đính kèm một ảnh, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh mới trong khi viết email. Nhấn vào , chụp ảnh và nhấn

vào chấp nhận.

6. Nhấn vào để gửi email.
Gửi tài liệu Office

Nhấn Office, nhấn vào tài liệu bạn muốn gửi và nhấn

> chia sẻ... và chọn tài khoản

e-mail bạn muốn sử dụng.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

76