Microsoft Lumia 535 - Sử dụng giọng nói của bạn để viết e-mail

background image

Sử dụng giọng nói của bạn để viết e-mail
Thay vì sử dụng bàn phím, bạn có thể đọc chính tả e-mail.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ

được hỗ trợ, hãy truy cập vào www.windowsphone.com.
1. Nhấn vào .

2. Nhấn vào và nhấn vào một tài khoản, nếu bạn có các hộp thư đến được liên kết.

3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy nhấn vào . Bạn cũng có thể viết địa chỉ.

4. Nhấn vào Chủ đề: > và đọc chủ đề.

5. Nhấn vào hộp tin nhắn và nhấn vào , sau đó đọc tin nhắn.

6. Nhấn vào để gửi email.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

78