Microsoft Lumia 535 - Xem e-mail riêng rẽ

background image

Xem e-mail riêng rẽ
Các e-mail được nhóm lại theo tiêu đề trong cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện còn bao gồm

các trả lời của bạn. Nếu bạn muốn xem tất cả các e-mail một cách riêng biệt, bạn có thể tắt

tính năng cuộc trò chuyện.
1. Nhấn vào .

2. Nhấn vào

> cài đặt.

3. Chuyển Cuộc hội thoại sang Tắt

.